Training Mediaspecialist in de kinderopvang
Categorie Voor professionals
Prijzen
  • Reservering €356,95 factuur
Terug

Training Mediaspecialist in de kinderopvang

Deze training is geschikt voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang. De onderwerpen die aan bod komen zijn (voor)lezen, de taalontwikkeling en digitale media voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Deze training werd voorheen aangeboden onder de naam ‘2-in-1 training: Voorleescoördinator / Haal meer uit media voor peuters’.

Wat de training je oplevert
Je leert:
 een lees- en mediaplan voor je eigen locatie op te stellen (of uit te werken).
 zelfstandig het (voor)lees- en mediabeleid praktisch uit te voeren.
 hoe je collega’s en ouders informeert en enthousiasmeert over (voor)lezen en media
 hoe je materiaal, aanvullend op het programma en/of thema, zoekt.
Kortom, het (voor)lezen en media wordt zo een vast onderdeel binnen jouw locatie. Uiteraard blijft de mediacoach van de Bibliotheek Eindhoven hierin ondersteunend.

De tijdsinvestering
De belasting van de training bedraagt in totaal vier dagdelen van drie uur. Als voorbereiding op de bijeenkomsten ontvang je huiswerk, hier dien je gemiddeld twee uur per bijeenkomst aan te besteden. Om het certificaat te behalen, wordt je op alle momenten verwacht en dien je aan de huiswerkopdrachten te voldoen. Na afloop van de training ontvang je regelmatig per mail opdrachten waarmee je in de groep aan de slag kan.

Vervolg en up to date houden van kennis
De Bibliotheek Eindhoven biedt je tweemaal per jaar een inspiratiebijeenkomst aan als nascholing. Deze bijeenkomsten sluiten aan bij landelijke activiteiten zoals de Nationale Voorleesdagen, de Media Ukkie Dagen en de Kinderboekenweek. Voor de geldigheid van het certificaat dien je ieder jaar aan minimaal één bijeenkomst deel te nemen.

Door wie, waar en wanneer
De training wordt gegeven door speciaal opgeleide mediacoaches van de Bibliotheek Eindhoven en vindt vooralsnog plaats in De Witte Dame te Eindhoven. Bij voldoende inschrijvingen wordt de training aangeboden op zowel dinsdagmiddag als donderdagochtend. Er kan bij inschrijving een voorkeur worden gegeven, we proberen daar rekening mee te houden. De trainingsdata en tijden zijn:

Dinsdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur
Cursusdag 1: dinsdag 26 januari
Cursusdag 2: dinsdag 9 februari
Cursusdag 3: dinsdag 2 maart
Cursusdag 4: dinsdag 9 maart

Of

Donderdagochtend van 09.00 tot 12.00 uur
Cursusdag 1: donderdag 28 januari
Cursusdag 2: donderdag 11 februari
Cursusdag 3: donderdag 4 maart
Cursusdag 4: donderdag 11 maart

Kosten
De kosten voor de training bedragen per persoon € 356,95 inclusief btw. Dit bedrag is inclusief het benodigd cursusmateriaal (twee boeken, een cursusmap, relevante folders en brochures een tas en pen), de certificaatuitreiking en de terugkombijeenkomsten. We sturen een factuur. Kosten voor vervanging op je groep, komen voor rekening van de locatie.

Dag Datum Tijd
dinsdag 26 januari 2021 13:30 tot 16:30 de Bibliotheek Eindhoven, De Witte Dame Reserveren
donderdag 28 januari 2021 09:00 tot 12:00 de Bibliotheek Eindhoven, De Witte Dame Reserveren