Training I Mediaspecialist in de kinderopvang
Categorie Trainingen en workshops
Groep Pedagogisch Medewerkers
Tags Digitaal Taal Training
Prijzen
  • Reservering €356,95 factuur
Terug

Training I Mediaspecialist in de kinderopvang

Training Mediaspecialist in de kinderopvang

De kinderopvang heeft een belangrijke taak in de taal- en leesontwikkeling van kinderen van nul tot vier jaar. Aandacht voor boeken, lezen, voorlezen en (digitale) media in de kinderopvang is dan ook van grote betekenis. Als mediaspecialist zorg jij ervoor dat voorlezen een structurele plek krijgt binnen beleid en uitvoering in de kinderopvang.

Heb jij affiniteit met lezen en digitale media, en wil je hierin een kartrekkersrol vervullen binnen jouw locatie? Dan is deze training echt iets voor jou!

Wat de training je oplevert
Je leert:
• een lees- en mediaplan voor je eigen locatie op te stellen (of uit te werken).
• het (voor)lees- en mediabeleid praktisch uitvoeren en integreren in het dagprogramma.
• hoe je collega’s en ouders informeert en enthousiasmeert over (voor)lezen en media
• hoe je materiaal, aanvullend op het programma en/of thema, zoekt.

Kortom, het (voor)lezen en media wordt zo een vast onderdeel binnen jouw locatie. Uiteraard blijft de mediacoach van de Bibliotheek Eindhoven hierin ondersteunend.

De tijdsinvestering
De belasting van de training bedraagt in totaal vier dagdelen van ruim drie uur, en nog een certificaatuitreiking. Als voorbereiding op de bijeenkomsten ontvang je huiswerk, hier dien je gemiddeld twee uur per bijeenkomst aan te besteden. Om het certificaat te behalen, word je op alle momenten verwacht en dien je aan de huiswerkopdrachten te voldoen. Na afloop van de training ontvang je per mail een aantal opdrachten waarmee je in de groep aan de slag kan.

Vervolg en up to date houden van kennis
De Bibliotheek Eindhoven biedt je tweemaal per jaar een inspiratiebijeenkomst aan als nascholing. Deze bijeenkomsten sluiten aan bij landelijke activiteiten zoals de Nationale Voorleesdagen, de Media Ukkie Dagen en de Kinderboekenweek. Voor de geldigheid van het certificaat dien je ieder jaar aan minimaal één bijeenkomst deel te nemen.

Door wie, waar en wanneer
De training wordt gegeven door speciaal opgeleide mediacoaches van de Bibliotheek Eindhoven en vindt plaats in De Witte Dame, Emmasingel 22, Eindhoven.

Kosten
De kosten voor de training bedragen per persoon € 356,95 inclusief btw. Dit bedrag is inclusief het benodigd cursusmateriaal (boek, een cursusmap, relevante folders en brochures en tas en pen), de certificaatuitreiking en de terugkombijeenkomsten. We sturen een factuur. Kosten voor vervanging op je groep, komen voor rekening van de locatie.
Data

  • dinsdag 17 september 9.00-12.15
  • dinsdag 8 oktober 9.00-12.15
  • dinsdag 29 oktober 9.00-12.15
  • dinsdag 26 november 9.00-12.15
  • dinsdag 17 december diploma-uitreiking 9.30-11.00
Dag Datum Tijd
- 19 augustus 2024
t/m 30 september 2024
in overleg Aanvraag 2024-2025 Reserveren
- 19 augustus 2024
t/m 31 december 2024
in overleg Training najaar 2024 nog 6 beschikbaar Reserveren